تاریخچه کلینیک


کلینیک مادر تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با محوریت ترویج، دانش‌مداری، نوآوری، ایجاد انگیزه، ارزش آفرینی و کارآفرینی، تشویق سرمایه‌گذاری، تبدیل منابع انسانی به سرمایه انسانی و همچنین ارتقا قدرت رقابت‌پذیری و فرهنگ استفاده از خدمات کلینیکی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی در اردیبهشت ماه 1395 با حضور جناب آقای دکتر احمدی معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف برقراری ارتباط سیستماتیک با دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های برون دانشگاهی (دولتی و خصوصی) افتتاح گردید و عملاً کار خود را از اول مهرماه 1395 آغاز نمود.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 25 تیر 1400 - 20:12