اهداف کلینیک


  • شناساندن ظرفیت‌ها و ایجاد زمینه به‌کارگیری هرچه بیشتر توانایی‌های دانشگاه؛
  • زمینه‌سازی مشارکت بیشتر و موثرتر اعضای هیات علمی در جهت رفع نیازهای جامعه کشاورزی و منابع طبیعی؛
  • ایجاد شرایط و امکانات موردنیاز جهت کاربردی‌تر نمودن تحقیقات دانشگاهی و کمک در جهت تجاری‌سازی آن.


  تاریخ آخرین بروزرسانی : 25 تیر 1400 - 20:25