ماموریت های کلینیک


  • استفاده بالقوه از ظرفیت‌ها و ایجاد فرصت‌های بیشتر به‌کارگیری زمینه‌های مختلف تحقیقاتی در دانشگاه مرتبط با نیاز کشور؛
  • ایجاد زمینه‌‌های مشارکتی بیشتر و موثرتر اعضای هیات علمی در جهت رفع نیازهای جامعه و صنایع مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی؛
  • فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای استفاده مؤثرتر از طرح‌های تحقیقاتی کاربردی و تقاضا محور، ارزش آفرینی و کارآفرینی در راستایی رفع مشکلات پیش‌روی کشور و درآمدزایی برای مجموعه.


  تاریخ آخرین بروزرسانی : 08 مهر 1400 - 11:39