ساختار سازمانی


کلینیک مادر تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان یکی از ساختارهای سازمانی زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، در راستای محورهای مختلف ترویج، دانش‌مداری، نوآوری، ارزش‌آفرینی، کارآفرینی و ارتباط با جامعه فعالیت دارد.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 08 مهر 1400 - 11:39