« لیست کارگروه‌های تخصصی دانشگاه »


کارگروه « سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در کشاورزی و منابع طبیعی »         مدیر کارگروه: دکتر شعبان شتایی

کارگروه « توسعه فناوری‌های نوین در صنعت خمیر و کاغذسازی »                                    مدیر کارگروه: دکتر ایمان اکبرپور

 کارگروه « منابع آب و محیط زیست »                                                                         مدیر کارگروه: دکتر مهدی مفتاح هلقی

کارگروه « بهینه‌سازی فرآیند تولید و ماشین‌آلات صنایع غذایی »                                       مدیر کارگروه: دکتر مهدی کاشانی‌نژاد

کارگروه « صنعت قارچ خوراکی و دارویی در ایران »                                                       مدیر کارگروه: دکتر سید اسماعیل رضوی

کارگروه « زراعت چوب »                                                      مدیر کارگروه: دکتر محمدهادی معیری

کارگروه « تحقیق و توسعه (R & D) »                                     مدیر کارگروه: دکتر کامران رهنما

کارگروه « فرمولاسیون و غذاهای فراسودمند »                         مدیر کارگروه: دکتر یحیی مقصودلو

کارگروه « گردشگری »                                                        مدیر کارگروه: دکتر سید حامد میرکریمی

کارگروه « خمیر، کاغذ و بازیافت محصولات سلولزی »              مدیر کارگروه: دکتر علی قاسمیان

کارگروه « کارآفرینی »                                                        مدیر کارگروه: دکتر محمد شریف شریف‌زاده

کارگروه « گیاهپزشکی »                                                     مدیر کارگروه: دکتر سعید نصرا.. نژاد

کارگروه « آلاینده‌های غذایی »                                              مدیر کارگروه: دکتر محمد قربانی

کارگروه « تولید فرآورده‌های زیستی با استفاده از فناوری‌‌های نوین »                     مدیر کارگروه: دکتر سعید نوّاب‌پور

کارگروه « مدیریت جامع و مهندسی آب »                                                          مدیر کارگروه: دکتر مهدی ذاکری‌نیا

کارگروه « هیدرومنتورلوژی و مخاطرات جوی »                                                  مدیر کارگروه: دکتر خلیل قربانی

کارگروه « چاپ و بسته‌بندی »                                                                        مدیر کارگروه: دکتر محمدهادی آریائی منفرد

کارگروه « حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کودهای بیولوژیک »                            مدیر کارگروه: دکتر محسن علمائی

کارگروه « ترویج و آموزش کشاورزی »                                                            مدیر کارگروه: دکتر احمد عابدی سروستانی

کارگروه « شناسایی، مدیریت و اکوسیستم خاک »                                             مدیر کارگروه: دکتر فرهاد خرمالی

کارگروه « تندرستی و مشاوره ورزشی »                                                          مدیر کارگروه: دکتر سمانه حاجی حسینی

کارگروه « طراحی سامانه‌های بهره‌بردار از انرژی »                                           مدیر کارگروه: دکتر احمد تقی‌زاده علی‌سرایی

کارگروه « تغذیه آبزیان »                                                                             مدیر کارگروه: دکتر محمدرضا ایمانپور

کارگروه « بهداشت، کنترل کیفی آب و غذا و بیماری‌های آبزیان »                       مدیر کارگروه: دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو

کارگروه « تولیدات و خدمات اکوسیستم‌های مرتعی »                                     مدیر کارگروه: دکتر عادل سپهری

کارگروه « تکثیر و اصلاح نژاد آبزیان و سیستم‌های نوین آبزی‌پروری »              مدیر کارگروه: دکتر محمدرضا ایمانپور

کارگروه « اقتصاد کشاورزی »                                                                     مدیر کارگروه: دکتر رامتین جولایی

کارگروه « فن‌آوری‌های نوین کشاورزی »                                                      مدیر کارگروه: دکتر عباس رضایی اصل  تاریخ آخرین بروزرسانی : 08 مهر 1400 - 17:04